Djvu / rar + 3% "Госпітальна терапія"

Название:
Госпітальна терапія
Тип работы:
djvu / rar + 3%
Размер:
24,5 mb
22
Скачать
Аннотация
У підручнику викладено сучасні відомості щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів, вивчення яких передбачено програмою з госпітальної терапії для студентів вищих медичних навчальних закладів III —IV рівнів акредитації.
Висвітлення питань з госпітальної терапії грунтується на основних положеннях фундаментальних дисциплін — анатомії, патоморфології, нормальної та патологічної фізіології, біологічної хімії. Всі розділи підручника викладено з позицій фізіологічного підходу до клінічних проблем. Більшість способів та методів фармакотерапії найважливіших терапевтичних захворювань викладено з урахуванням завдань та головних принципів клінічної фармакології. Підручник є новим інформативним виданням, в якому поєднано ідеї класичної госпітальної терапевтичної клініки з сучасними діагностичними та лікувальнюш технологіями.
Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів загальної практики, терапевтів.