Реферат "Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні"

Название:
Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
Тип работы:
реферат
23
Скачать


Краткое сожержание материала:

Міністерство освіти України
Київський Національний Економічний Університет
Кафедра фінансів
Курсова робота
на тему :
“ Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні “
Виконав : студент 7 групи
4 курсу ФЕФ
Вертелецький Д.Б.
Науковий керівник : Хлівний В.К.
К и ї в 1 9 9 7
П л а н
TOC \o "1-4" Вступ PAGEREF _Toc403088837 \h 2Розділ 2 Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування прибутку юридичних осіб6
2.1 Особливості обчислення валових витрат6
2.2 Врегулювання питань сумнівної та безнадійної
заборгованості7
2.3 Удосконалення системи нарахування амортизації8
2.3 Перенесення збитків на майбутні періоди - засіб
фінансового оздоровлення підприємств10
2.4 Недоліки Законодавства з оподаткування прибутку
підприємств10
Розділ 3 Податок на прибуток як засіб впливу на
ділову активність підприємців12
Висновки PAGEREF _Toc403088845 \h 18
Список використаної літератури20

ВступНа початку формування на Україні власної податкової системи система оподаткування прибутку підприємств знаходилася під значним впливом догм та підходів до формування та оподаткування прибутку в Радянському Союзі . Довгий час концепція оподаткування прибутку не зазнавала суттєвих змін .Головні ідеї цієї концепції були наступними :
Високі прибутки підприємств сфери матеріального виробництва – це нормально , високі ж прибутки підприємств посередників та громадян є аморальними .
Основним доходом громадян має бути заробітна платня , яка є майже однаково невисокою для всіх галузей .
Амортизація є витратою а не зменшенням податкового зобов’язання
Така політика стала причиною формування ситуації коли :
Податок на доходи громадян займав незначне місце в формуванні дох одної частини бюджету держави , а основний тягар був перенесений на підприємства .
Громадяни не мали можливості розпочати власну справу ( власних доходів не вистачало , а держава не займалася кредитуванням приватних підприємців )
Амортизаційний фонд не є реальним джерелом інвестицій
Через це на певному етапі зневажання ролі посередницьких фірм та малих приватних підприємств призвело до того , що в умовах переходу до ринкової економіки більшість державних промислових підприємств не змогла самостійно ефективно займатися забезпеченням ресурсами власного виробництва та збутом продукції . Це призвело до зниження обсягів виробництва та ефективності діяльності підприємств , що в свою чергу стало причиною зменшення надходжень до бюджету від оподаткування прибутку підприємств.
Через те ж , що надходження від даного податку завжди займали друге місце за обсягами в дохідної частини держбюджету таке зменшення вимусило державу перейти від оподаткування прибутку підприємств до оподаткування їх доходів . Це ще більше посилило податковий тягар на підприємства через те , що тепер оподаткуванню підлягали не тільки прибуток , а й витрати виробництва . Бажаного ефекту зростання надходжень держава досягла лише на короткий період після чого знову відбулося зниження , що вимусило законодавців знову перейти до оподаткування прибутку.
Особливе місце в розвитку оподаткування прибутку підприємств на Україні займає надання пільг. Як правило такі пільги надавалися не за здійснення якоїсь суспільно необхідної діяльності , а окремим юридичним особам з метою “протекціонізму”. Досвід застосування таких пільг засвідчив , що будь яка пільга призводила до миттєвої реакції ринку та виникнення диспропорцій у розподілі ресурсів .
Так надання пільг окремим благодійним фондам ( низка указів Президента за 1994 – 1995 роки призвело до згортання ділової активності та монополізації деяких продуктів підакцизної групи . Надання пільг “ чорнобильцям “ ( 1991 рік ) зруйнувало легальну торгівлю автомобілями та тютюновими виробами .
Також викликає подив надання пільг або відстрочення податкових платежів для державних підприємств ( березень 1996 року ) через нестачу обігових коштів . Я вважаю , що нестача обігових коштів свідчить про неспроможність підприємства функціонувати , про його фактичне банкруцтво . В дійсності ж держава тягне на собі борги багатьох підприємств не визнаючи їх банкрутами . Без сумніву є підприємства без яких не можливе ефективне функціонування економіки , для них повинна існувати підтримка держави . Інші ж через механізм банкруцтва повинні або змінити власника , залишаючись єдиним комплексом , або бути розпроданими для виплати боргів .
Найбільш парадоксальним є також те що фактично при ставці податку 30 % фактично підприємства сплачують на 10 – 15 % більше . Таке переоподаткування витікало насамперед з наступних правил обліку фінансових результатів діяльності підприємства :
Не дозволялося переносити збитки отримані в поточному податковому періоді на майбутні періоди.
Не дозволялося відносити на витрати виробництва в поточному періоді видатки по придбанню матеріальних запасів , що будуть використовуватися в майбутніх періодах
Не дозволялося вести амортизацію основних фондів невведених в експлуатацію
Не дозволялося проводити самостійну індексацію вартості основних фондів на рівень інфляції та впроваджувати інший ніж лінійний метод амортизації .
Досі діє правило , що забороняє продаж товарів за ціною нижчою за собівартість , не зважаючи на значне зростання товарних