Реферат "Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку"

Название:
Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку
Тип работы:
реферат
48
Скачать


Краткое сожержание материала:

Контрольна робота
з маркетингу банківської діяльностіТема. Розробка плана маркетингу у складі бізнес-плана банку.ПЛАН
TOC \o "1-1" ВСТУП PAGEREF _Toc461427579 \h 2
1. СУТНІСТЬ ПЛАНА МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГОМІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ. PAGEREF _Toc461427580 \h 3
2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ. PAGEREF _Toc461427581 \h 6
3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ. PAGEREF _Toc461427582 \h 8
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. PAGEREF _Toc461427583 \h 11
ВСТУПВажливою рисою сучасної банківської системи є організація комерційної діяльності банків на планових засадах. Це зумовлено особливостями сучасної ринкової економіки, в якій спонтанна дія економічних законів органічно поєднується з застосуванням суб”єктами економіки розроблених ними планів.
Основним плановим документом для фірм, зокрема для банків, є бізнес-план, а одним з його найважливіших складових елементів систематично й цілеспрямовано працювати над вдосконаленням своєї комерційної діяльності, використовуючи основні елементи маркетингу. Позаяк маркетинг ставить у центр уваги споживача, вся робота сучасного комерційного банку, який використовує принципи й методи маркетингу, спрямована на підпорядкування банківництва інтересам споживача банківських послуг.
1. СУТНІСТЬ ПЛАНА МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ.Словник-довідник “Банківська справа” пропонує таке визначення поняття “маркетинг” : “Маркетинг – комплексна система організації й збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб споживачів і одержання прибутку на підставах дослідження й прогнозування ринку.” [1,83-84]
За сучасних умов маркетинг є необхідним елементом успішного налагодження підприємницької діяльності в різних галузях. Особливим різновидом маркетингу є банківський маркетинг, який має на меті вирішення наступних завдань :
встановлення існуючих і потенційних ринків банківських послуг;
вибір конкретних ринків і встановлення потреб замовника;
встановлення довго- й короткотермінових цілей для розвитку існуючих і нових видів послуг;
запровадження нових видів послуг у практику й контроль банку за реалізацією програми впровадження.
Ефективне подолання всіх цих проблем вимагае від банку розробки та втілення в життя бізнес-плану, зокрема такого його елементу як план маркетингу. “Бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутнього комерційного підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може стикнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Вірно складений бізнес-план зрештою відповідає на питання — чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу та чи дасть вона прибутку?” [4,32].
У складанні бізнес-плану особисто беруть участь керівники банку.Моделюючи майбутню діяльність банку, вони водночас перевіряють свої задуми. Крім того, до формування бізнес-плану можуть бути залучені експерти.
Бізнес-план є перспективним документом, його складають на 3-5 років. Основні показники для першого року роблять у щомісячній розбивці, для другого року – в щоквартальній і лише починаючи з третього року можна обмежитися річними показниками.
До основних елементів бізнес-плана банку належить план маркетингу, що обов`язково вміщує наступні положення :
Схема поширення банківських продуктів, тобто надання послуг, які пропонує даний банк;
Ціноутворення, тобто формування цін на банківські послуги;
Реклама.
Методи стимулювання попиту на послуги даного банку.
Формування громадської думки про банк та його комерційну діяльність.
Розробляючи план маркетингу, банк намагається знайти відповіді на такі питання :
Як буде реалізуватися банківський продукт?
Як буде визначатися відсоток по кредитах, які надає банк?
Який рівень прибутковості на вкладені кошти банк планує реалізувати?
Як буде організовуватися реклама й скільки на неї треба виділяти?
В який спосіб банк домагатиметься зростання клієнтури – за рахунок створення нових філій чи за рахунок пошуку нових форм залучення клієнтів?
Як буде організовано службу сервіса й скільки на це буде потрібно коштів?
Як домагатися доброї репутації банку в очах громадськості?
Характеризуючи бізнес-план АКБ “Україна”, розроблений на 1997-2000 рр., А.В.Калина та А.А.Кощеєв зауважують, що в ньому “…визначені стратегічні завдання, вирішення яких зміцнить базу банківського капіталу. Це кардинальне поліпшення процесу кредитування, забезпечення ефективнішого управління кредитним ризиком, підсилення управлінського контролю за операціями банку й діяльністю його філій; наданння клієнтурі різноманітних і високоякісних банківських послуг і розширенння на цій підставі бази фінансово стабільних клієнтів.” [2,46]
2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ.Структуру плана маркетингу можна зобразити графічно в наступному вигляді :
Вихідні показники діяльності

Оцінка поточного становища

Наявні небезпеки і можливості


План маркетингу
Цілі в межах плану

Стратегія маркетингу

Програми
дій

Бюджет

Як видно з запропонованої схеми, на початку плана маркетингу звичайно розміщують перелік вихідних показників банківської діяльності, які дозволяють зорієнтуватися в поточній ринковій ситуації. Другий розділ плана маркетингу містить огляд і аналіз поточного становища банка на ринку. На підставі цього аналізу з`ясовують основні небезпеки й можливості, які має організація. Визначення небезпек і можливостей уявляє собою досить складний етап, що ви