Лекция "Современная генетика"

Название:
Современная генетика
Тип работы:
Лекция
Размер:
323.1 КБ
17
Скачать

Evident, pentru nimeni nu prezint? greutate s? deosebeasc? m?rul de par?, gr?ul de secar?, oaia de capr?, lupul de vulpe. Este bine cunoscut ?i faptul c? reprezentan?ii lumii vegetale ?i animale, de-a lungul unui ?ir infinit de genera?ii, dau via?? unor descenden?i, care sunt dup? chipul ?i asem?narea lor: leoaica na?te pui de leu, pisica - pui de pisic?, c?inele - pui de c?ine. Tot odat?, din semin?e de floarea-soarelui vor r?s?ri numai plante de floarea-soarelui, iar din ghind? - numai arbori de stejar. ?n mod obi?nuit aceste fenomene sunt legate de ereditate.

Se ?tie, ?ns?, c? asem?n?rile dintre p?rin?i ?i descenden?i nu sunt absolute - chiar ?i ?n cazurile c?nd se spune «leit taic?-s?u» sau «leit maic?-sa». Descenden?ii prezint? anumite diferen?e individuale ?n raport cu caracterele definitorii ale p?rin?ilor. Aceste deosebiri sau – devieri de la tr?s?turile tipice ale p?rin?ilor constituie a?a-numitul fon de variabilitate sau variabilitatea. ?n virtutea acesteia organismele sunt capabile de a suferi la ac?iunea unor factori interni sau externi anumite modific?ri.

Pe fundalul alb al coroanelor pomilor dintr-o livad? ?n floare un ochi atent va deosebi ?i numeroase nuan?e cromatice diferite de colora?ia general? a petalelor; ?ntre sutele de mii de frunze de pe oricare arbore nu vom vedea dou? identice ca form?, dimensiuni ?i colorit; printre cei cinci miliarde ?i jum?tate de oameni, care populeaz? planeta noastr?, nu vom g?si doi, care s? aib? exact acelea?i caractere ?i tr?s?turi. Exemple de acest fel se ?nt?lnesc pretutindeni.


Похожие файлы
Под ред. Иванова В.И.
Ф. Айала, Дж. Кайгер
Ф. Айала, Дж. Кайгер