Francisks. Lugsanu speks - Mario Eskovars

Francisks. Lugsanu speks - Mario Eskovars
Название:
Francisks. Lugsanu speks
Автор:
Аудиоформат:
Онлайн чтение
Язык:
Латышский
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Год:
2013
29
Скачать
<p>FRANCISKS. Lugsanu speks ir stasts par lenpratigu cilveku, kurs kluvis par vienu no ietekmigakajiem un varenakajiem cilvekiem pasaule. Vai sis beidzot bus katolu pavasaris, kas iestajies pec arkartigi ilgas ziemas? Pavests Francisks ir asketisks un vienkarss, ieguvis labu teologisko izglitibu. Nenogurstosi cinidamies pret nabadzibu un marginalizaciju, vins ir ka ceribu zvaigzne daudziem trucigajiem un citiem dzives paberniem.</p>