Экологический аудит территорий (на примере равнинного Крыма) - Позаченюк Е.А., Завальнюк И.В.

Название:
Экологический аудит территорий (на примере равнинного Крыма)
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
7.36 КБ
13
Скачать
У зв'язку із загостренням геоекологічних проблем останнім часом у світі розвиваються такі науково-практичні напрямки, як екологічна експертиза (Environmental Impact Assessment, die Umweltverträglichkeitsprüfung), екологічний аудит (Environmental Audit) тощо. Експертна форма діяльності стає нормою життя суспільства. В Україні активно створюється нормативно-законодавча база експертних видів діяльності - Закони України „Про охорону навколишнього природного середовища” [1], „Про екологічну експертизу” [2] та ін. У відповідності з міжнародними концепціями та екологічної реформою розробляються правові основи екологічного аудиту, зокрема проект Закону України „Про екологічний аудит” [3], прийняття якого неминуче призведе до утворення відповідної управлінської інфраструктури, що потребують як методик організації екологічного аудиту (ЕА), так і методик його здійснення. Сучасні існуючі теоретико-методичні підходи до ЕА [4, 5, 6] відносяться до аудированию підприємств. Територія до теперішнього часу найменше охоплена експертними видами діяльності. В той же час світові установки на сталий розвиток регіону, інвестиційні проекти розвитку територій, в тому числі вільні економічні зони, вимагають розширення об ’ єктів аудиторської діяльності, включаючи в їх склад території різних просторово-тимчасових рівнів. Впровадження екологічного аудиту територій (ЭАТ) дозволить більш успішно проводити реформування екологічно небезпечної економіки і забезпечувати не тільки систематичну наукову оцінку екологічного стану територій та їх територіальну організацію, але і реалізовувати на практиці результати аудіювання. Це можливо за умови, що ЕА також як і екологічна експертиза (ЕЕ), стане науково-практичних видом діяльності, але на відміну від ЕЕ здебільшого буде виконуватися недержавними структурами. ЭАТ важливий також як необхідний елемент управління територією, оскільки досягнення сталого розвитку можливо при екологічно збалансованого розвитку регіону..