Охрана атмосферного воздуха. Методические указания к практическим работам - Позаченюк Е.А., Алексашкин И.В.

Название:
Охрана атмосферного воздуха. Методические указания к практическим работам
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
5.57 КБ
22
Скачать
"Охорона атмосферного повітря" - геоекологічну дисципліна, вирішальна конкретні геоэкологические завдання по визначенню екологічного стану нижніх шарів атмосферного повітря і стабілізації геоекологічних ситуацій відповідно до особливостей ландшафту і типом виробництва. Мета курсу полягає у формуванні спеціаліста з теоретичними прийомами і практичними навичками роботи в галузі охорони атмосферного повітря. Завдання курсу полягають у розкритті: теоретичних і методичних основ охорони атмосферного повітря; основних джерел забруднення нижніх шарів атмосфери; генетичних зв'язків між забрудненням повітря і геоэкологическим станом інших компонентів ландшафту; нормативно – законодавчої бази у галузі охорони атмосферного повітря; методів очищення газоповітряних сумішей; методичних прийомів розрахунків забруднення атмосферного повітря. Знання, що формуються в процесі освоєння курсу, полягають у засвоєнні теоретичних і методичних прийомів охорони атмосферного повітря. До кінця освоєння курсу майбутні фахівці повинні знати: постійний і змінний складу тропосфери, класифікацію джерел забруднення атмосферного повітря та інгредієнтів забруднення; вплив забруднюючих речовин на організм людини і інші компоненти ландшафту; закономірності поведінки забруднювачів навколишнього середовища; оцінку ландшафту за станом повітряного басейну; нормативно-законодавчу базу охорони атмосферного повітря; методи очищення газоповітряних сумішей; методи розрахунку забруднення атмосферного повітря; методи визначення санітарно-захисної зони промислового підприємства; методику складання розділу "Охорона атмосферного повітря" для існуючого або проектованого підприємства; систему управління якістю повітряного басейну. Уміння придбані учнями зводяться до встановлення основних джерел забруднення атмосферного повітря досліджуваної території; оцінкою геоэкологической ситуації станом повітряного басейну; методику розрахунку забруднення атмосферного повітря від одиничного джерела забруднення повітряного середовища. Навички складаються в оцінці геоекологічного стану ландшафту за атмосферного повітря; методам роботи по складанню розділу "Охорона атмосферного повітря" у проекті ОВНС підприємства, аналіз структури і розмірів санітарно-захисної зони підприємства..