Краткий определитель ископаемых беспозвоночных - О.Б.Бондаренко, И.А.Михайлова

Название:
Краткий определитель ископаемых беспозвоночных
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
8.98 КБ
26
Скачать
Різноманітність палеонтологічних об'єктів відображено в таких вітчизняних і зарубіжних зведеннях, як «Атлас керівних форм копалин фаун СРСР», «Малий атлас керівних копалин», «Розвиток і зміна морських організмів на рубежі палеозою і мезозою», «Основи палеонтології», «Handbuch der Pa-leontologie», «Traite de Paleontologie», «Treatise on Invertebrate Paleontology», а також в підручниках. Спеціальні терміни увійшли в «Палеонтологічний словник». Крім того, були розроблені зведені визначники з ключами, за допомогою яких ознаки аналізуються послідовно. Ці визначники широко поширені в практиці біологічних досліджень. Подібні палеонтологічні визначники з'явилися у пресі на початку п'ятдесятих років - «Determination Practique des Fossiles» та інші визначники копалин безхребетних. Саме такий зведенням і було перше видання «Короткого визначника копалин безхребетних», що вийшов в світ 15 років тому. Протягом цього часу їм користувалися на заняттях у вищих навчальних закладах, в геолого-палеонтологічних лабораторіях і в музеях краєзнавчих. Зміст і принцип побудови цього визначника неодноразово обговорювали на нарадах, присвячених методикою викладання. З часу опублікування першого видання і по теперішній час накопичилися нові дані з морфології, систематики і біостратиграфії, які вимагають відображення в зведеннях, довідниках і визначниках. У другому виданні структура й зміст «Короткого визначника копалин безхребетних» зазнали деяких змін завдяки включенню зведених малюнків, що пояснюють основні морфологічні ознаки і плани описания («Ключ для визначення» і «Опис пологів»). Друге видання завершується додатком, в якому дана характеристика проблемних груп, таких як конодонты, хитинозоа, акритархи, сфинктозоа та ін., які мають важливе стратиграфическое значення або становлять інтерес з точки зору пізнання різноманітності органічного світу. У другому виданні «Короткого визначника копалин безхребетних» для всіх систематичних категорій переглянутий і уточнений геологічний вік, змінені ранг і система багатьох груп, вдосконалені ключі для визначення, для кожного типу дано пояснення основних морфологічних ознак, наведено план описания роду, доповнені і виправлені переклади- 3.