Элементы программирования - Абрамов С. А.

Название:
Элементы программирования
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
0.39 КБ
27
Скачать
Перш ніж підійти до розглянутих в програмуванні завданням, згадаємо деякі задачі з математики шкільної. У геометричних завданнях на побудову потрібно запропонувати такий спосіб побудови певних фігур, який грунтується виключно на обумовлених заздалегідь операціях-як правило, на цих операціях, які можна виконати за допомогою циркуля і лінійки. Спосіб побудови повинен охоплювати можливі випадки взаємного розташування фігур, що утворюють вихідні дані. Такі завдання відомі і в алгебрі - наприклад, отримання коренів квадратного рівняння, заданого своїми коефіцієнтами, за допомогою операцій додавання, віднімання, множення, ділення та вилучення квадратного кореня. Висновок відповідних формул дає рішення задачі в загальному вигляді. У алгебри зазвичай не користуються терміном «побудова», а говорять про обчислення, але тим не менш між подібними геометричними і алгебраїчними завданнями є істотне подібність: у тих і інших розглядається деякий безліч - геометричних фігур або чисел - і обумовлюються' операції, за допомогою яких можна з наявних елементів, отримувати нові; потрібно вказати спосіб побудови задовольняє деякій умові елемента безлічі (або групи елементів). Завдання на побудову можна розглядати стосовно до різних безлічей з наборами операцій. Чітко описаний спосіб побудови (зокрема, обчислення) називається алгоритмом, цей термін одержав широке поширення в останні десятиліття. Пошуки алгоритмів рішення різних задач захоплювали математиків у всі часи. Вже в давнину були відкриті способи побудови середини відрізка і.
Книги автора