Построение адаптивных моделей динамических объектов по данным эксперимента - Киричков В.Н., Сильвестров А.Н.

Название:
Построение адаптивных моделей динамических объектов по данным эксперимента
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
0.98 КБ
15
Скачать
Ідентифікація об'єктів широко застосовується в різних галузях народного господарства, наприклад, у машинобудуванні, енергетиці, хімічній промисловості, авіації, системах зв'язку, а також біології, медицині. Необхідність ідентифікації об'єктів обумовлюється створенням високоефективних цифрових пристроїв зберігання й обробки інформації. Ідентифікація використовується для автоматизації виробничих процесів, управління, діагностик?., автоматичного контролю, розпізнавання образів та інших 8адач науки і техніки. Велику увагу при атом приділяється визначенню структури моделі та оцінювання параметрів. Задача визначення структури до теперішнього часу не формалізована. Що ж стосується задачі оцінювання параметрів, то для її вирішення відомо безліч методів та їх модифікацій. Вийшов у світ цілий ряд монографій, підручників і навчальних посібників /I, 2, 7, 12/, в яких описані різні методи оцінювання. Зазначена виникає завдання для лінійних і нелінійних за параметрами об'єктів, сигнали яких можуть бути зашумлени перешкодами, а вимірювання не дають точних результатів. Наявність перешкод і похибок призводить до появи зміщених оцінок. Білі відома повна апріорна інформація про перешкоди і пюгрешностях, то застосовують байєсов метод оцінювання. Цей метод досліджено досить широко, однак для обмеженого числа параметрів, для п. -мірного випадку відомо загальне рішення, на практиці воно не застосовується, оскільки не доведено до інженерних методів вирішення. Зменшення обсягу апріорної інформації дозволяє використовувати інші методи оцінювання. Серед них особливе місце займають метод регуляризації о.м. тихонова і метод операторів усереднення В.Я.Катковни ка. Аналогічні результати отримують за допомогою введення фільтрації змінних. Задача ідентифікації вирішується за допомогою побудови відповідної системи. Під системою ідентифікації розуміється взаємопов'язану дію об'єкта, моделі і контуру оцінювання. Системоутворюючим параметром тут є критерій. Наявність великої кількості різних критеріїв вимагає їх класифікації. Авторами визначені і детально досліджені критерії синтезу, аналізу та допоміжні критерії..