Основы линейного программирования - Банди Б.

Название:
Основы линейного программирования
Автор:
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
7.38 КБ
14
Скачать
Лінійне програмування як розділ дослідження операцій має майже сорокарічну історію. Впровадження обчислювальної техніки дав значний поштовх досліджень у цій галузі математики Ьыл пазоаботан пяп япгппитмпл п»1.л,„.„________ .. программи вання, а в наступні роки були створені програм „ JHUUrjJ1I програм переважно для великих ЕОМ. Основна маса літератури з лінійного програмування в нашій країні випущена в 60 - 70-е роки. Дослідження в цій області (як теоретичні і прикладні) продовжуються і в даний час. Однак книг по програмам лінійного програмування, що враховують поява Э0ВВМЫХппТРИ™ИЧеСКИХгГЯЗЫК0В' а Також "ИКРОЭВМ і персональні ^практично немає. Пропонована читачеві книга заповнить цю Книга Б. Банді складається з семи розділів, в яких розглянуті симплекс-метод і покращений симцлексметод, рішення транспоршой завдання і завдання про начнячАниету KVw^x ЧИВОСТИ обговорюються комого з лінійним програмуванням. Для її розуміння ся тільки знання мови Basic та знайомство з теорією матриць тер. Автор не тільки детально ош^^^ш^^Р^^Ті язання задачі, але і пропонує чіткий алгоритм рішення, а потім sound-juicer. дат ^програму „а мові Бейсік з описом її особливостей Так™ ™Р°ВЖГГП УД°бНа І ШЯ °навчання' І дая no^e«™ cnSoJSJ x^naua. ooe оолее широке поширення программиров спогпбрт«п»про^ -----.....р-гаттярииаиия є ьеисик, буде Бо™? Р У ИНТбреСа До пР°гР^ам, наведених у книзі РІ^ГСВеп;ГеСТВ0 Приклад°Значно Спрощує засвоєння мате кожної глави вправи "ГлГь0СК,ЯТв,Ь"° Я*°*«Р ^Р^ Т«»™»Р ™Р І ОТРИМАТИ ППЯК-Тві^Р1гт>ГА uontT1,„ ____________ Р .. ПШС' шпПйл„і(Т D --------"е р~"^««д juMdH лінійного програм- програмному машин.