Комбинаторика для программистов - Липский В.

Название:
Комбинаторика для программистов
Автор:
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
1.09 КБ
18
Скачать
Широке застосування ЕОМ створило новий жанр математичної літератури. У книгах цього жанру виклад починається з теоретичного огляду і закінчується описом алгоритмів, практично готових до автоматичного виконання на ЕОМ. Звичайно, новизна такого підходу відносна і традиція завершення математичного трактату правилами обчислень сходить, щонайменше, до ал-Хорезми. Але все ж оформлення операційного багажу математики у вигляді машинних програм істотно відрізняє нові книги від класичних інженерних посібників з прикладної математики, відмінним прикладом яких є відомий довідник І.М. Бронштейна і Н.Н. Семендяева. Перші публікації подібного роду ставилися до традиційних розділів обчислювальної математики. Подальше розширення кола завдань, розв'язуваних на ЕОМ, вимагає виходу на моделі дискретної математики, що призвело до справжнього відродження теорії графів і комбінаторики, які за кілька десятків років трансформувалися з розділів «дозвіллєвої» математики в першорядний інструмент рішення величезного числа завдань. Після виходу перших трьох томів ще не завершеною монументальної серії «Мистецтво програмування для ЕОМ» Д. Батога [т.1 «Основні алгоритми» (М.: Світ, 1976), т.2 «Получисленные алгоритми» (М.: Світ, 1977), т.З «Сортування і пошук» (М.: Світ, 1978)] аналогічних керівництв не з'являлося протягом тривалого часу. У вітчизняній літературі слід було б у зв'язку з цим слід зазначити керівництво В.А. Євстигнєєва «Застосування теорії графів в програмуванні» (М.: Наука, 1985). При всій всебічності цієї книги вона далеко не вичерпує операційний запас дискретної математики. Вже в ході її написання автор і редактор познайомилися з пропонованою увазі читачів монографією польського спеціаліста Вітольда Липського і побачили, наскільки вона хороша і корисна. Не варто передбачати авторське вступ до монографії В. Липського, так і її зміст говорить сама за себе. Хотілося б звернути увагу читачів на своєрідне поєднання традиційного та інноваційних підходів до викладу матеріалу, який особливо проявляється при викладі комбінаторних задач, що мають давню історію. Саме ця обставина спонукає висловити не стільки критичне зауваження, скільки побажання авторам майбутніх книг. Ще невирішеною проблемою викладу математичної теорії, що завершується алгоритмами, є відсутність доказової логічного зв ’ язку між теоретичним матеріалом і алгоритмами. Доказове програмування в його логічному і трансформаційній підходах пропонує ті або інші процедури систематичного отримання алгоритму специфікації,задачі.