Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах - Вагин В.Н. и др.

Название:
Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
5.41 КБ
11
Скачать
Розглядаються методи достовірного (дедуктивного) і правдоподібного (абдуктивного, індуктивного) висновків інтелектуальних системах різного призначення. Наводяться методи дедуктивного виведення на графових структурах: висновок на графі зв'язків, графі дизъюнктов, вивід на ієрархічних структурах. Даються різні види паралелізму при виведенні на графових структурах. Описуються як класичні, так і немонотонные модальні логіки: логіки переконання і знання, немонотонные логіки Мак-Дермотта і Дойла, автоэпистемические логіки Мура, логіки замовчування Рейтера. Наводяться основи теорії аргументації і методи виведення абдуктивного. Розглядаються базові принципи побудови систем навчання та прийняття рішень і даються завдання навчання «без вчителя» і «з учителем». Викладаються індуктивні методи для випадку з неповною інформацією й методи теорії наближених множин. Для студентів, аспірантів, які навчаються за напрямами «Прикладна математика та інформатика», «Інформатика й обчислювальна техніка» і спеціальності «Прикладна математика» (по областях), «Прикладна математика та інформатика», а також для фахівців в області штучного інтелекту, інтелектуальних систем управління та прийняття рішень..